מתחם יצחק שדה

תל אביב

זכויות בבעלות ליותר מ-200 אלף מ"ר עילי (בהתאם לתב"ע מאושרת) במגרשים המיועדים לבניית שטחים מסחריים, משרדים ודירות מגורים במתחם הממוקם ברחוב דרך פ"ת בת"א.

אדריכלות: יוסי סיוון ואבנר ישר

מסעדת קאב קם
לינקולן 9, תל אביב